Vroeger werden andere eenheiden gebruikt dan nu...
gebruikte eenheid waarde
dukaat 100 stuivers
goudgulden 65 stuivers
dukaton 63 stuivers
dubbele daalder 10 schelling of 60 stuivers
reaal 50 stuivers
patakon 50 stuivers
patagon 50 stuivers
rijksdaalder 50 stuivers
daalder 30 stuivers
florijn 28 stuivers
gulden 20 stuivers
dertiendehalf 12 1/2 stuivers
schelling 6 stuivers
escalin 1 schelling of 6 stuivers
zeshalve 5 1/2 stuivers
kwartje 5 stuivers
vlieger 4 stuivers
flabbe 4 stuivers
schrikkenberger 4 stuivers
stoter 2 stuivers + 6 penningen
vuurijzer 18 duiten of 2 1/4 stuivers
vierijzer 18 duiten of 2 1/4 stuivers
dubbeltje 2 stuivers
jager 12 plakken of 2 stuivers
royaal 3 groot of 12 duiten of 1 1/2 stuivers
stuiver 1 stuiver
patard 1 stuiver
blank 3/4 stuiver
groot 1/2 stuiver
vierling 1 oord of 1/4 stuiver
twaalfaard 1 oord of 1/4 stuiver
oord 2 duiten of 1/4 stuiver
plak 1/6 stuiver
duit 1/8 stuiver
denier 1/12 stuiver
penning 1/2 duit of 1/16 stuiver
mijt 1/24 groot of 1/48 stuiver
punt 1/6 penning of 1/96 stuiver